afdrukken

Bezoek Sint-Truiden

Adbij-, fruit- & marktstad!

Met de klas op stap

Trudopas

Met de TRUDOPAS kan je alle dagen van het jaar
de abdijtoren (196 trappen, 5 ervaringsplatformen en een prachtig panoramisch
zicht over Sint-Truiden), de crypte en de kapucijnenkapel
bezoeken, van 1 april tot 31 oktober dagelijks
het Festraetsuurwerk en in het weekend de
Keizerszaal en de Academiezaal. De TRUDOPAS
is een dag geldig, in het kader van een arrangement
meerdere dagen.
Mogelijkheid te reserveren met gids.
Prijs: 60,00 EUR (optie gids)
3,00 EUR p.p. (Sint-Truidense scholen gratis)

Museum DE MINDERE, educatief programma

Wie was Franciscus van Assisi en wat maakte hem bijzonder? Kinderen van de lagere school kunnen het antwoord op deze vraag zelf ontdekken en beleven in een leuk museumspel, o.l.v. een gids. Daarbij mogen ze een paterspij aantrekken om in de huid van een minderbroeder te kruipen. De leerkracht ontleent gratis materiaal voor een instaples en ontvangt een boekje met o.m. lessen en tips ter verwerking. Na het klasbezoek aan het museum neem je ook een gratis poster over Franciscus van Assisi mee naar de klas.

"Een liedje voor de zon"
Leerlingen van de eerste graad zoeken aan de hand van een blokkendoos vier details in de panelen over Franciscus' leven. In 'Het Spel van de Zeven Zonnen' gaan ze op zoek naar zonnetjes in het museum. Bij elk zonnetje hoort een verhaal van de gids en een opdracht.
Duur: ± 70 minuten
Prijs: 60,00 EUR


"Gezocht: Franciscus"
Leerlingen van de tweede graad krijgen een zoekdoos over het levensverhaal van Franciscus van Assisi. Ze maken kennis met zijn volgelingen in een rondleiding. Daarna spelen ze 'Het Spel van de III Geloften'.
Duur: ± 2 uur
Prijs: 65,00 EUR

"Franciscus achterna"
Leerlingen van de derde graad worden 'echte' volgelingen van Franciscus. Ze maken uitgebreid kennis met het leven van de minderbroeders: de kloostergebouwen, de dagorde, voorwerpen uit het dagelijks leven, voorwerpen van devotie, kunstvoorwerpen. Tot slot spelen ze 'Het Kloosterspel', met een ganzenbord en een maquette.
Duur: ± 2 uur
Prijs 65,00 EUR; voor kinderen van de 3e graad ontleen je ook de video 'Franciscus en Clara achterna.
Leven in een klooster vandaag'.
Reservaties: tel. 011-67 29 71 of www.demindere.be

Over twee torens en een halve...

Leuke uitgave - op kindermaat - met de geschiedenis van Sint-Truiden. Geschikt voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Het boekje gaat het over Trudo, begijntjes, een middeleeuwse stad, Napoleon, oorlog..... Ook het Sint-Truiden van vandaag komt aan bod. Er hoort een uitgebreide educatieve map bij met tal van ideeën om rond te werken in de klas. Tijdens de leerwandeling bezoek je de abdijtoren waar je alles over torens te weten komt.
Duur leerwandeling in de stad: ± 2 uur; prijs: 1,00 EUR p.p.; gids: 60,00 EUR.
volledige leraarsmap 10,00 EUR, geschiedenismapjes 3,00 EUR

Op queeste door Sint-Truiden

Ontdek het centrum van Sint-Truiden tijdens de stadsqueeste (6-12 jaar) of ga op fietstocht in het fruitige landschap tijdens de fietsqueeste (10-15 jaar). Voor een korte zoektocht te voet tussen de fruitbomen is de fruitqueeste (3-6 jaar) ideaal.

Domein Nieuwenhoven, educatief natuurprogramma

Het bos: meer dan bomen alleen
Deze bosbiotoopstudie biedt de leerlingen (1ste en 2de graad SO) de mogelijkheid om een eenvoudig vergelijkend onderzoek te doen van twee bostypes. Hierbij onderzoeken ze het beheer, de begroeiing, de bodem en de bodemdieren. Ze bestuderen het microklimaat in het bos en op een open terrein.
In het werkboekje zijn een wandelkaart, werkbladen, zoekkaarten, . opgenomen.
Het materiaal dat de leerlingen nodig hebben wordt ter beschikking gesteld: gutsboor, lichtmeter, grondvochtigheidsmeter, windsnelheidsmeter, enz.
Duur: 3 uur. Periode: april tot oktober.

De vijver: meer dan water alleen
Bij de vijverbiotoopstudie maken leerlingen (1ste en 2de graad SO) kennis met flora en fauna, ze leren de waterkwaliteit bepalen, voedselpiramides opbouwen en plantengordels herkennen.
In het boekje zijn werkbladen, zoekkaarten en naverwerkingsopdrachten opgenomen.
Het materiaal dat de leerlingen nodig hebben wordt ter beschikking gesteld: schepnet, doploepen, petrisschaaltjes,...
Duur: 2,5 à 3 uur. Periode: april tot oktober.

'Op stap met Truisje de bosmuis'
Tijdens een boswandeling ontdekken de kinderen (4-6 jaar) -samen met Truisje de bosmuis- het leven in het bos op een speelse en actieve manier. Ze leren de wereld van de bosmuis kennen aan de hand van uiterlijke kenmerken, verblijfplaats, voeding, vijanden, aanpassing aan de seizoenen,.. Hiervoor worden de zintuigen van de kinderen geprikkeld door doe-activiteiten: ze gaan aan de slag met een schopje, spiegel, vergrootglas, loeppotje,..
Duur: 2 uur . Periode: april tot oktober.
De vernieuwde handleiding voor leerkrachten biedt achtergrondinformatie om de tocht voor te bereiden en achteraf te verwerken in de klas. De belevenissen laten immers voldoende indrukken na om het thema 'Op stap met Truisje de bosmuis' in verschillende leergebieden te behandelen. De handleiding bevat een vermelding van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen die tijdens de boswandeling aan bod komen.

De speurneus in het bos
Tijdens de boszoektocht maken de leerlingen (3de graad LO en de B-stroom van de 1ste graad SO) op een actieve en speelse manier kennis met het bos. De klas wordt verdeeld in groepjes van 2 à 3 leerlingen die zelfstandig op stap gaan met een werkboekje, een potlood en een tas met materialen. De leerlingen moeten een 20-tal vragen oplossen en elk antwoord levert een letter op. Met deze letters worden de namen van twee dieren gevormd. Wie de namen vindt, heeft de zoektocht goed doorlopen.
Duur: 1,5 à 2 uur. Periode: april tot oktober.

Water van alle kanten bekeken
Hier doen de leerlingen (3de graad LO en de B-stroom van de 1ste graad SO) op een speelse manier aan natuurbeleving rond de educatieve vijver, de Kelsbeek en het kleine waterzuiveringsstation. Ze krijgen opdrachten rond oriëntatie,stromend en stilstaand water. Ze maken kennis met de planten en dieren van de beek. Ze leren de waterkwaliteit, helderheid, stroomsnelheid en het debiet bepalen. De verschillende stappen van de waterzuivering leren ze met een kleurrijke puzzel.
Het nodige materiaal wordt ter beschikking gesteld: kompas, schepnet, loep,.
Duur: 2,5 à 3 uur. Periode: april tot oktober.
Met het onderwijspakket 'water van alle kanten bekeken' kan u dit project voorbereiden en naverwerken in de klas.

Info: Bezoekerscentrum Provinciaal Domein Nieuwenhoven, tel. 011-68 79 81
nieuwenhoven@limburg.be, www.limburg.be/nieuwenhoven

Cultuurschakels

Cultuurschakels zetten hun deuren open voor klasgroepen en laten hen kennismaken
met hun educatief aanbod. Naast musea en culturele centra vind je ook bibliotheken en
andere interessante bestemmingen in het aanbod. In Sint-Truiden kan je Museum
DE MINDERE, de bibliotheek, CC de Bogaard, de abdijtoren en Festraetsstudio bezoeken via
het dynamoOPWEG-project.
De Lijn brengt jouw klas gratis naar erkende cultuurschakels in je buurt.

Meer info: www.dynamo3.be


Facebook

Nieuwsbrief ontvangen?

* * * schrijf me in!
created by Tobania